دكتر فرشاد اعتدالي

آنچه امروز شاهد آن هستیم اتفاق جدیدی درعرصه فوتبال ما نیست و به جرأ ت می توان گفت تکرار مکررات است و پی آمد آن فرا فکنی هایی که ریشه در اندیشه و بینش غیر حرفه ای ما در سطوح مختلف دارد. برای رخت بستن از فضای غیر حرفه ای و ورود به دنیای حرفه ای همه ما باید در بینش خود تجدید نظر کنیم. تکرار معایب سیستماتیک در طول سالیان سال نشان از ضرورت پذیرش تغییرات پایه ای و اساسی دارد.

پایه های تیم ملی از باشگاه ها محکم می شود ازبسترسازی وباز کردن فضای توسعه علم و دانش فوتبال روز دنیا به جای انحصار گرایی و تسلسل سمت ها و موقعییت هایی که رفته رفته می رود تا جنبه موروثی پیدا کند.

پایه های تیم ملی از هیئات داوری محکم می شود از پرورش و حمایت داوران دقیق ، صادق و شجاعی که به تعهدات حرفه ای خود پایبند هستند ومرعوب جو تماشاگرنماها و فشارها نمی شوند. معتقد هستم روح شجاعت در ورزش نه تنها از مربیان که از داوران نیز بر بازیکن ها منتقل میشود وهرعاملی که این شجاعت را از داوران به یغما برد بر شجاعت انفرادی و جمعی بازیکن ها اثرمی گذارد.

پایه های تیم ملی از مربیان لیگ محکم می شود. یک مربی حرفه ای به درستی قادر است بین قاطعیت و خود رای بودن تفاوت قائل شود.عمر بهترین اسطوره های مربی گری در دنیای امروز چندان طولانی نیست مگر اینکه مربی بتواند به ارزش دانش وخرد جمعی پی برد واز آن بهره مند شود.

پایه های تیم ملی از منتقیدن محکم می شود .امروز بیش از هر چیز به منتقدینی نیاز داریم که به جای برانگیختن حس لجاجت درمربیان ومدیران فضای نقدی پر باررا طراحی کنند. فضایی که در آن گشودن هر باب موجبات گشایش بیشتر و پویایی را فراهم کند نه قفلی محکم بر پذیرش خطا ها و کاستی ها.

چه بسیارند روزنامه نگارهایی که به خاطرفروش بیشترنشریات خود به تیتر های گمراه کننده و ویرانگر پناه می برند افکار عمومی را به بازی می گیرند ودرهیچ مرجعی نسبت به شایعه پراکنی های خود پا سخگو نیستند.

پایه های تیم ملی از هوادارانی محکم می شود که اسطوره هایشان را دوست دارند اما مسخ آنها نمی شوند و اسطوره هایشان را در توهم و تصورات باطل اسیر نمی کنند.

اجازه دهید با صراحت و شجاعت بپذیریم که در سست کردن پایه های تیم ملی همه ما نقش داشتیم. عوامل مختلفی که برآیندش موجب تضعیف کارایی بازیکنان و کادر فنی شد.

پایه های تیم ملی در آن روزهایی سست می شد که برخی از داوران چشمان خود را بروی خطا های برخی از بازیکن ها و تیم ها می بستند وزیر پوستی از حداقل اختیارات قانونی خود برای بیشترین اعمال نظرات خود سود می جستند وبا جانبداری و تغییر نتایج بروی ضعف ها و کاستی ها سرپوش می گذاشتند.

آن روزهایی که برخی از باشگاه ها ثروت و زمان گرانبهایی را که در اختیار داشتند صرف برنامه های کوتاه مدت و سطحی کردند وبه عملکرد مقطعی چند مربی و حمایت های پنهان و آشکار دلخوش کردند و راه را بر راهکارها و تحقیقات زیر بنایی بستند.

پایه های تیم ملی در آن روزهایی سست می شد که برخی از مربیان ازحربه پرخاشگری و روحیه تهاجمی برای پنهان کردن نقاط ضعف خود استفاده می کردند و بدنبال ایجاد و القاءفضای شبه مافیایی بودند تا از گزند سوالات و انتقاد های به جا در امان باشند.

آن روزهایی که برخی از منتقدین افکار عمومی را عرصه تسویه حساب های شخصی قرار می دادند. و مربیان و بازیکنان رابه حاشیه های انفعال و بد بینی و لجاجت هدایت می کردند.

پایه های تیم ملی در آن روزهایی سست می شد که برخی از تماشاگران و هواداران به هر قیمتی تنها بدنبال کسب نتیجه برای تیم دلخواه خود بودند و روح جوانمردی و انصاف را با روحیه انتقام جویی و غرض ورزی عوض می کردند.

به راستی چه کسی می تواند از نتایج اخیر تیم ملی رفع مسئولیت نماید . همه ما به سهم خود مسئول هستیم همه ما خود را برای نتایج ضعیف آماده کرده بودیم و امروز چه تلخ می خندیم که پیش بینی ما باز هم درست از آب در آمد.

نتایج را تنها به اشخاص نسبت دادن اشتباهی نا بخشودنی است.علی دایی قهرمان ملی ما بوده و هست و بارها با کمک و تلاش سایر بازیکن ها نام ایران را بر بام جهان به گوش جهانیان رسانده است . بعید به نظر می رسد به این زودیها کسی بتواند عنوان آقای گل جهان را از او باز ستاند.او فرزند این سرزمین است. دوستش داریم و این واقعییت را نادیده نمی گیریم که یکی ازمشکلات اصلی امروز تیم ملی ما نداشتن علی دایی ها در خط حمله است ! او نیز به خوبی می داند که توقع همه ما از علی دایی به عنوان سر مربی نیز جایگاهی در خور پیشینه و نام اوست. اسطوره هایمان را ارج می نهیم و با قضاوتهای سطحی، یکجانبه و غیر عادلانه ارزشهایشان را نادیده نمی گیریم اما از سوی دیگر اسیر نام و شهرتشان نمی شویم و آنها را به فضای مسموم غرور و خودخواهی هدایت نمی کنیم.اولین گام به سمت دنیای حرفه ای دستیابی به روشهای ارزیابی و قضاوت درست و همه جانبه با رعایت حفظ تعادل واعتدال است.

هیچ توجیهی قادر نیست نتایج را تغییر دهد و هیچ استدلالی واقعییت را تغییر نخواهد داد.پس اجازه دهید تلخی این تجربه را با شیرینی تغییری ثمر بخش جایگزین کنیم. اجازه دهید تغییررا از همین جا و از خودمان شروع کنیم. اجازه دهید با تکیه برروحیه جوانمردی وانصاف بپذیریم که همه ما به تغییر واصلاح در نگرش و رفتار خود نیازداریم .ترس ازپذیرش واقعییت و ترس از نقد شدن را از وجودمان بزدائیم وبرای ورود به دنیای حرفه ای فوتبال روز جهان، همگی به سهم خود تلاش کنیم.

داوران حرفه ای، باشگاه های حرفه ای، مدیران حرفه ای، بازیکنان حرفه ای، نشریات حرفه ای، منتقدان حرفه ای و حتی تماشاگران حرفه ای، هر یک بخش های مختلفی از یک پازل هستند که در کنار هم معنا می یابند و یکدیگر را حمایت و تقویت می کنند.

در پایان از همه کسانی که تا کنون در این راستا تلاش کرده اند تشکر می کنیم و برایشان از درگاه باریتعالی توفیق روزافزون طلب می نمائیم .امید است که جامعه ورزش ما با سازماندهی مناسب بتواند در آینده نزدیک در تمام عرصه ها بر جایگاه شایسته ای در جهان بوسه زند. بدون شک توسعه و پیشرفت در زمینه ورزش میتواند تاثیر مثبتی را در سایر زمینه ها به دنبال داشته باشد. شکست قادر نخواهد بود امید و تلاش را از ما باز ستاند .همواره به یاد خواهیم داشت که ریشه تمام قهرمانی ها در درسهایی است که از شکست آموخته می شود.

 

Published Books